Privatlivspolitik

  Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Nørgård Mikkelsen A/S behandler dine personoplysninger. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles, behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares.

  Kontaktoplysninger

  Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
  Nørgård Mikkelsen A/S
  CVR-nr.: 34644519
  Englandsgade 24
  5000 Odense C
  E-mail: gdpr@nmic.dk
  Telefon: +45 70 20 20 65

  Hvilke oplysninger behandler vi?

  Nørgård Mikkelsen behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, eller hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.

  Gennem vores tjenester kan vores kunder opsamle og behandle data om din enhed for at kunne foretage en mere målrettet markedsføring. Vores kunder kan bruge vores tjenester til at leverer annoncer, administrere kampagner og foretage en mere målrettet annonce for dig. Når Nørgård Mikkelsen leverer disse tjenester til vores kunder, fungerer vi ikke som dataansvarlig, men som databehandler. Dette medfører, at kunderne er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, mens Nørgård Mikkelsen behandler data baseret på kundens instruks.

  Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager:

  Nørgård Mikkelsens cookies implementeres på dine enheder, og gennem de tredjepartshjemmesider, du bruger. Følgende oplysninger opsamles om dig:

  • Dato og tidspunkt for besøg
  • Data som hentes til brug i bannere
  • IP-adressen på den besøgende
  • Oplysninger om den anvendte browser og enhed
  • URL fra henvisningsstedet

  Vi indsamler aldrig oplysninger om din faktiske identitet.

  Vores tjenester indsamler information om din enhed, hjemmesiden den har besøgt, annoncerne der vises, interaktioner med disse annoncer, hvor det er tilgængeligt, den omtrentlige geografiske placering af enheden. Disse annoncevisningsoplysninger bruges til at optimere levering af annoncer til dig fra de virksomheder, benytter vores tjenester. Oplysningerne indsamles i forbindelse med at kunne give vores kunder annoncestyringstjenester, og bruges med det formål at hjælpe vores kunder med at bestemme, hvilken annonce der er egnet til at blive vist hos dig.

  Annoncevisningsoplysningerne kan blive delt med vores kunder og dertilhørende partnere til brug for deres annonceformål. Vi gør en rimelig indsat for at kræve, at vores kunder og partnere behandler de oplysninger vi deler med dem i overensstemmelse med gældende love, vilkårene i de kontrakter vi måtte have med dem samt deres egne privatlivspolitikker.

  Ved besøg på vores hjemmeside www.nmic.dk registrerer vi følgende:

  • Dato og tidspunkt for besøg
  • De sider der besøges i løsningen
  • IP-adressen på den besøgende
  • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
  • URL fra henvisningssted (siden hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

  Oplysningerne anvendes med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik. Der kan opsamles data om din computer med henblik på at systemadministration og interne marketingsrelaterede analyser. Nærmere oplysninger om vores brug af cookies kan findes her.

  Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gdpr@nmic.dk eller ved at ringe på telefon +45 70 20 20 65.

  Ved tilmelding til Nørgård Mikkelsens nyhedsbreve registrerer vi navn, mailadresse og retligt interesseområde. Oplysningerne anvendes til at sende Nørgård Mikkelsens nyhedsbreve og andet markedsføringsmæssige tiltag. Ved hjælp af disse oplysninger holder Nørgård Mikkelsen sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket også bruges til at forbedre vores kommunikation.

  Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gdpr@nmic.dk eller ved at ringe på telefon +45 70 20 20 65 eller afmelde dig via det link i bunden af den mail, nyheden udsendes med.

  I forlængelse af dette benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem.

  Disse informationer benytter vi til at analysere, hvilke artikler nyhedslæserne klikker sig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve ud fra dette, fx i hvilken rækkefølge historierne skal præsenteres i nyhedsbrevet. Yderlige benyttes disse informationer til at segmentere interesser, og derudfra træffe beslutning om på hvilken måde vi bør præsentere vores udbudte tjenester (hhv. personlig mail eller telefonopkald).

  Nørgård Mikkelsen sletter efter 5 år rapporterne og de bagvedliggende data. Nørgård Mikkelsens behandling sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

   

  Vi anvender bl.a. LinkedIn og Facebook til at komme i kontakt med potentielle kunder, og vi har i den forbindelse fælles dataansvar med Facebook. Hvis du udfylder en kontaktformular via vores annoncer på sociale medier, behandler vi de oplysninger, du giver i den forbindelse, herunder navn, e-mail og telefonnummer.

  Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gdpr@nmic.dk eller ved at ringe på telefon +45 70 20 20 65.

  I forbindelse med vores arrangering, afholdelse og evaluering af kurser, arrangementer og seminarer behandler vi personoplysninger om dig for at kunne registrere din tilmelding og kontakte dig. Vi har til dette formål brug for at behandle dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, stilling og organisation. Vi vil også behandle dine bankoplysninger, hvis du skal betale for kurset, arrangementet eller seminaret. Vi kan tilgå din offentlige LinkedIn profil i forbindelse med afvikling af et mere målrettet seminar eller kursus.

  Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke og en aftale mellem dig og os om at deltage i vores events, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og litra b. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gdpr@nmic.dk eller ved at ringe på telefon +45 70 20 20 65. Behandlingen af dine personoplysninger kan også finde sted på baggrund af vores legitime interesse i at kunne evaluere arrangementerne og dele dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere og oplægsholdere ved udlevering af deltagerlister samt tilgå din personlige profil på LinkedIn. Det retlige grundlag for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f.

  Videregivelse

  Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores kunders interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være produktionsselskaber og systemleverandører. Oplysninger overlades udelukkende i henhold til databehandleraftaler.
  Ved arrangementer kan vi efter en konkret interesseafvejning videregive deltagerliste til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte.

  Overførsel til tredjelande

  I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Dette kan bl.a. være vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

  Hvis modtageren er beliggende uden for EU eller EØS sikres det at overførslen er dækket af en tilstrækkelighedsafgørelse (EU-USA Data Privacy Framework), eller at der indgås en aftale om anvendelse af EU-standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, med modtageren inden vi overfører personoplysningerne.

  Opbevaringsperiode

  Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med gældende regler. Personoplysningerne gemmes højst i 5 år.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder:
  • Ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger
  • Ret til begrænsning af og indsigelse mod vores behandling
  • Retten til at modtage dine oplysninger i struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

  Dine rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil afhænge af en konkret vurdering.

  Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på telefon +45 33 19 32 00.

  Denne privatlivspolitik er senest ændret den 6. juni 2023.