GENNEMGRIBENDE FUSION UNDER ET SAMLET BRAND

  Med samtænkning i centrum har vi forenet OSK Design i en skarp profil, der giver større gennemslagskraft både internt og eksternt.

  Udfordring

  OSK-Shiptech, OSK-Offshore, Steen Friis Design og Vertigo VR. De fire søfarts-virksomheder under OSK-paraplyen stod allerede stærkt i deres respektive produktområder og markeder lige fra Europa til USA og Kina.

  Men i 2023 var tiden inde til at kapre nye markedsandele. Derfor blev det nødvendigt at overveje brandstrukturen.

  Var det rigtige at fortsætte med multibrand-strategien? Eller skulle opfattelsen af en samlet virksomhed styrkes med ét masterbrand?

  Og kunne vi overhovedet favne så fragmenterede markeder og områder i én helhedsoplevelse, der positionerer det nye brand stærkt i et konkurrencepræget felt – og skaber stolthed internt?

  Svaret var ja. For med samtænkning kan man lykkes med meget.

  Strategi

  Der var flere fællesnævnere mellem virksomhederne. Så vi besluttede sammen at forene den maritime ekspertise under en ny identitet: OSK Design.

  Med en grundig proces, forankret i hver undervirksomheds interne DNA, fandt vi frem til essensen af brandet. På den måde kunne vi i hvert touchpoint sikre oplevelsen af alle forretningsområderne som én enhed med en unik fortælling.

  Sådan bliver det nemmere for kunderne at gennemskue alt, hvad OSK Design indebærer, og forstå fordelene ved at lægge sin forretning her.

  Det vil også være lettere for kollegaerne at føle et fælles formål og en delt kultur. Og så øger det sandsynligheden for at tiltrække de rigtige medarbejdere.

  We could not have done it without Nørgård Mikkelsen and their very high ambitions on our behalf. They, too, know what good looks like! 

  – Jacob H. Thygesen, CEO, OSK Design

  Løsning

  Mere konkret tog vi afsæt i workshops, en konkurrentanalyse og interviews med virksomhedens kunder. Her identificerede vi, hvad der var vigtigst for alle parter.

  Vi så på, hvad kunderne værdsætter hos OSK Design frem for konkurrenterne, hvilke værdier medarbejderne i OSK Design arbejder efter og det potentiale, der eksisterer for at vinde i feltet.

  Vi fik gjort klart, at OSK Designs store styrke er evnen til at excellere på tværs af opgaver. Designevner, teknisk indsigt og forretningsforståelse smelter sammen med høje ambitioner.

  Og dén viden resulterede i et nyt payoff, som lagde grundforståelsen for resten af vores arbejde:

  Steered by vision. Powered by insight

  Resultat

  Sammen har vi opnået hovedmålet om en succesfuld fusion. I dag fremstår OSK Design som den samlede, innovative markedsleder, virksomheden er.

  Vi har skabt en gennemgribende relancering med ikke bare et fælles navn og payoff, men også et splinternyt logo og CVI, der tegner billedet af en visionær, moderne og dynamisk designvirksomhed.

  OSK Design har nu kun ét website, hvor kunderne får en ensartet brandpræsentation med vægt på virksomhedens tværgående løsninger. Sitet er en skalerbar platform lavet i HubSpot, perfekt til OSK Designs fortsatte vækst.

  Det hele bliver bundet sammen af en ny brand story og brandfilm, som tilsammen sætter en ensrettet kurs for fremtiden.

  Tag endelig kontakt, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

  Camilla Nordqvist

  Direktør Kbh. og partner